Přihlášení do aplikace Dotace

Přístup do aplikace Dotace účtem ePUSA
musí mít uživatel v systému ePusa.cz ke svému účtu zapnuté oprávnění : Oprávnění pro systém eDotace: EDITOR či ČTENÁŘ. Pokud tomu tak není, nebude přístup do aplikace umožněn. Po nastavení oprávnění v ePuse je potřeba počkat až se oprávnění automaticky přenese do přihlašovacího systému Plzeňského kraje (synchronizace probíhá každé 2 hodiny).