O aplikaci single-sign-on

Aplikace Single Sign On je jednotné přihlašovací rozhraní pro aplikace provozované a garantované Plzeňským krajem.

Mechanismus SSO umožňuje uživateli zadat své přihlašovací údaje pouze jednou a na základě tohoto přihlášení získává přístup ke všem systémům, ke kterým má mít přístup. Jinými slovy nemusí zadávat své přihlašovací údaje při přístupu ke každému ze systému, který existuje v rámci SSO. Z toho vyplývá, že není třeba mít ke každé aplikaci jiné přístupové údaje, ale naopak jedním uživatelským účtem se se přihlašujete ke všem aplikacím. Zároveň vaše hesla nejsou předávána koncovým aplikacím a tak se jedná i o bezpečnější práci s uživatelskými účty.

SSO Plzenského kraje ověřuje proti několika typům uživatelských účtů, vůči

  • - vlastní databázi uživatelských účtů
  • - zaměstnaneckým účtům krajského úřadu a spravovaných organizací
  • - portálu územní samosprávy ePUSA
  • - centrálnímu systému státní správy CzechPoint

V případě problémů s přihlášením nás kontaktujte pomocí emailu


Plzeňský kraj zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro potřebu jednotlivých aplikací, do kterých se právě přihlašujete. Zpracovává pouze údaje, které jste nám dobrovolně sami poskytli. Přihlášením dáváte souhlas o zpracování osobních údajů. Jsme schopni Vaše údaje vymazat ze systémů, pokud toto umožňuje zákon, na základě Vaší žádosti. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty některým státním institucím - soudy, policie ČR apod. ze zákonných důvodů nebo z rozhodnutí soudu. Žádné jiné organizaci než té, která je oprávněna podle platných zákonů či rozhodnutí soudu a pro žádný jiný účel zpracování, nebudou Vaše údaje Plzeňským krajem poskytnuty. V případě potřeby se můžete obrátit na naše kontaktní místo: . Dne 25. května 2018 vešlo v platnost nařízení Evropské unie, které upravuje podmínky zpracování osobních údajů. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Manuály