Změna hesla k aplikacím Plzeňského kraje

Zadejte mail uvedený při registraci konta, systém Vám na něj zašle postup pro změnu hesla.

Zvláštní odkaz zaslaný v mailu je nutno využít do tří hodin od odeslání, pak pozbývá platnost. Tímto postupem lze měnit pouze hesla uživatelů typu "Veřejnost", uživatelé ostatních typů se pro změnu hesla musejí obrátit na příslušného správce účtu.